Monday, May 6, 2019

#1
Saya bukan muslim, apalagi manusiaMuslim itu adalah manusia yang menjalani laku islam. Menjadi hamba yang rahmatan lil alamin. Bahkan mengaku sebagai manusia saja, saya masih belum berani.

Apa yang membedakan kita dengan mahkluk yang lain?

Mengapa kita diberi akal?